Thứ Năm , Tháng Mười 22 2020

Bài mới

BỆNH VIỆN CHÍNH THỨC ĐƯỢC ĐỔI TÊN

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND, bắt đầu từ ngày 27/8/2018 đổi tên bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế Ninh Bình thành Bệnh viện Phục hồi chức năng. Tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Phục hồi …

Read More »