Thứ Năm , Tháng Sáu 20 2019
  • dich vu noi tru

    Bảng giá

    QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN TẠI …

    Read More »

Bài mới

BỆNH VIỆN CHÍNH THỨC ĐƯỢC ĐỔI TÊN

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND, bắt đầu từ ngày 27/8/2018 đổi tên bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế Ninh Bình thành Bệnh viện Phục hồi chức năng. Tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Phục hồi …

Read More »

Bảng giá

dich vu noi tru

QUY ĐỊNH MỨC GIÁ DANH MỤC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN TỪ NGÀY 01/04/2017 (Ban hành kèm theo thông tư số 37/2015 TTLT-BYT-ngày 29/10/2015 của Bộ Y Tế – Bộ Tài chính) STT DANH MỤC DỊCH VỤ KB-CB ĐƠN GIÁ STT DANH MỤC DỊCH …

Read More »